English | Slovensky
Home ::
Certificates ::
Plastic windmill ::
Garden decoration ::
Photogallery ::
Order ::
Contact ::

Contact - Plastic windmill or garden decoration

Owner: Tibor Bezuška

Place of business: Urbánkova 905/21, 971 01 Prievidza, Slovak republic
Identification number: 40 180 778
VAT: 1030052859

Obvodný úrad v Prievidzi Číslo zápisu: 307 - 16679

Phone.: +421 905 660 802
E-mail: info@vrtulky.com
Web: www.vrtulky.com

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
tel. č. 032/640 01 09, www.soi.sk