English | Slovensky
Úvod ::
Certifikáty ::
Vrtuľky, Větrníky ::
Záhradná dekorácia ::
Spracovanie plastov ::
Fotogaléria ::
Objednávka ::
Kontakt ::

Certifikáty - Vrtuľky - Větrníky






Nami vyrábané veterné vrtuľky spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky a kritéria. Neobsahujú nebezpečné ostré hrany, sú vyrobené z nehorľavých materiálov, neobsahujú rádioaktíve prvky či látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie detí a vyhovujú požiadavkám na hygiénu a čistotu.

O ich kvalite hovoria aj získané osvedčenia a certifikáty.

V roku 2002 bol na naše výrobky vydaný certifikát Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. , ktorým bola potvrdená zhoda vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády SR číslo 395/99 z.z.

V tom istom roku bolo Úradom premyselného vlastníctva Slovenskej republiky vydané pod číslom 3305 osvedčenie o zápise úžitkového vzoru.

Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru
Osvedčenie sa Vám otvorí v novom okne vo formáte PDF [560 kb]
Download